Søk

Utførte oppgaver:

2024
Rapport fra prøvefiske på Imingfjell 2023.  GN2024-2
Innlegging av data i Vannmiljø
Rapport fra kartlegging av sjøørretbekker i Oslofjorden 2023 (til godkjenning).

2023
Søk etter gjedde i Øvre Birtedalen, med eDNA-prøver GN2023-11
Innhenting av vannprøver for Statsforvalteren i Agder.
Dronekartlegging av elvestrekning på Hovden for Å Energi Vannkraft AS.
Utført feltarbeid på Imingfjell for Skagerak Energi.
Kultivering med gyte- og kalkgrus i Sirdal for Å Energi Vannkraft AS. GN2023-10
Kultivering med gyte- og kalkgrus i Åseral for Å Energi Vannkraft AS. GN2023-9
Feltarbeid i Otra, i Bykle for Å Energi Vannkraft AS. GN2023-8
Elfiske i Kvennåi, 14 år etter utlegging av kalk- og gytegrus. GN2023-7
Kartlegging av sjøørretbekker i Oslofjorden, forprosjekt. GN2023-6 
Utført arbeid med Vann-Nett for Statsforvalteren i Trøndelag.
Kvalitetssikring av kalkingslokaliteter i Norge 2022. GN2023-5
Overvåking av resipienter i Drangedal 2022. GN2023-4
Innlegging av data i Vannmiljø
Årsrapport fra kalking i Vestfold og Telemark 2022.  GN2023-3
Rapport fra prøvefiske i Bonsvatn 2022. GN 2023-2
Rapport fra prøvefiske i Stangesjå 2022. GN 2023-1

2022
Rapport fra fiskeundersøkelser i Mandalsvassdraget 2022.  GN2022-10
Rapport fra fiskeundersøkelser i Finsåvassdraget 2022 . GN2022-9
Overvåking av vannkvalitet i Drangedal 
Miljø-DNA innhentet i Agder
Miljøundersøkelser i regulerte vassdrag tilknyttet Agder Energi Vannkraft
Prøvefiske i Stangesjå og Bonsvatn - feltarbeid utført
Gjedde i Øvre Birtedalen, kartlegging og forslag til tiltak GN 2022-8
Plan for overvåking av resipienter i Drangedal kommune GN 2022-7
Søk med termografisk drone etter rådyrkalver før slåtten FB
Vurdering av kalking i Svartavassområdet på Hardangervidda. GN notat 010622
Bunndyrprøver i Øyeren vannområde ekstra 2022. GN 2022-5
Overvåking av vannkvalitet ift. renseanlegg i Drangedal kommune, feltarbeid igjennom året
Termografisk drone som verktøyfor viltforvaltningen? GN2022-4
Innhenting av vannprøver for Statsforvalteren i Agder
Bunndyr- og vannprøver i Øyeren vannområde 2021. GN 2022-3
Kalkingen av innsjøer i Vestfold og Telemark er ferdig planlagt for 2022. Se kart
Diverse tilrettelegging og import av data til Vannmiljø
Biologiske undersøkelser i Frøysåna-/ Langsimavassdraget 2021. GN 2022-2
Årsrapport fra kalking i Vestfold og Telemark 2021.  GN 2022-1

2021
Evaluering av helikopterkalking 2021.  GN 2021-9
Avsluttet feltsesongen i Iveland i starten av desember. Rapporteres ila vinteren.
43 bunndyrprøver i Øyeren vannområde tatt i løpet av oktober og november. Rapporteres ila vinteren.
Prøvefiske i Kragerø for privat grunneier. Publiseres kun internt.
Feltarbeid/rapportering Larvik ifm. kalking. GN2021-7
Feltarbeid/rapportering Fjellgårdselva ifm. kalking. GN2021-6
Feltarbeid/rapportering Måvann og Kressbutjenna for Drangedal Kraft AS. GN2021-5
Feltarbeid/rapportering Siljan/Larvik ifm. kalking. GN2021-4
Andre del av feltarbeid i Iveland / Langsimavassdraget
Kvalitetssikring av helikopterkalking 
Feltarbeid/rapportering Roan og Valevassheia fiskelag. GN 2021-3
Innhenting av vannprøver for Statsforvalteren i Agder
Plan for kalking i Vestfold og Telemark 2021.  webkart
Første del av feltarbeid i Iveland / Langsimavassdraget
Rapport fra prøvefiske på Blefjell 2020. GN 2021-2
Dronekartlegging ved Rygene i Nidelva 
Diverse arbeid med databasen; Vannmiljø
Årsrapport fra kalking i Vestfold og Telemark 2020. GN 2021-1

2020
Revisjon av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella Naturreservat (på høring)
Rapport fra prøvefiske i Sønstevatnmagasinet. GN 2020-5
Ørekyte i Rypetjern? Miljø-DNA avkrefter. GN 2020-4
Diverse arbeid med databasen; Vannmiljø
Innhenting av vannprøver for Fylkesmannen i Agder
Feltarbeid Blefjell og Sønstevatnmagasinet
Arbeid med Vann-Nett for Miljødirektoratet. GN 2020-3
Dronekartlegging ved Rygene i Nidelva 
Administrasjon av kalking i Vestfold og Telemark
Rapport fra biologiske undersøkelser i Telemark 2019. GN 2020-2
Rapport fra biologiske undersøkelser i Dammane 2019. GN 2020-1

2019
Arbeid med Vann-Nett for Miljødirektoratet. GN 2019-6 og GN 2019-5
Kartlegging av ål i Agder. GN 2019-4
Feltarbeid biologiske undersøkelser i kalkede vann i Telemark
Kvalitetssikring av lokale kalkingsprosjekter i Lillesand og Birkenes kommune. GN 2019-4
Dronekartlegging over dam, Kvifjorden
Innhenting av vannprøver for Fylkesmannen i Agder
Dalaåi - Effekt av reguleringstiltak for fisk. GN 2019-3
Administrasjon av kalking i Vestfold og Telemark
Rapport fra biologiske undersøkelser i Telemark 2018. GN 2019-2
Rapport fra problemkartlegging i Songdalselva 2018. GN 2019-1

2018
Rapport fra prøvefiske i Finsåvassdraget 2017.  GN 2018-5
Feltarbeid biologiske undersøkelser i kalkede vann i Telemark
Rapport fra prøvefiske i Borsæ 2017. GN 2018-4
Feltarbeid i Songdalselva i Agder
Innhenting av vannprøver for Fylkesmannen i Agder
Handlingsplan for kalking i Skrim og Sauheradfjella naturreservat. GN 2018-3
Administrasjon av kalking i Telemark
Rapport fra bunndyrundersøkelser i Agder 2017. GN 2018-2
Dalaåi, effekt av vassdragsregulering. GN 2018-1

2017 - 2005
Diverse eldre rapporter er lagret her: dropbox