Søk

Naturvern og friluftsliv

Naturvernområder er viktige for bevaring av enkelte sårbare arter eller større sammenhengende naturområder. Friluftsliv er i stor grad sikret gjennom allemannsretten, men i pressede områder må også dette sikres spesielt. Naturanalyser har medvirket til utarbeidelser av forvaltningsplaner for verneområder og skjærgårdspark. I tillegg har det blitt utført kartlegging, tilrettelegging og informasjonsarbeid.

Link til oppgaver det har blitt arbeidet med: