Søk

For tiden arbeides det med:

Lørdag, August 26, 2023

Naturanalyser skal følge opp arbeidet mot spredning av gjedde øverst i Birtedalen. Det blir tatt eDNA-prøver i løpet av september. 


Mandag, August 21, 2023

Gjennom seinsommer og høsten 2023 skal Naturanalyser arbeide med kartlegging av sjøørretbekker tilknyttet Oslofjorden. 


Tirsdag, Januar 10, 2023

Naturanalyser administrerer kalking av vassdrag og kjemisk/biologisk oppfølging. En løpende oppgave gjennom året på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.


Mandag, Januar 2, 2023

Naturanalyser skal arbeid med Vann-Nett for Statsforvalteren i Trøndelag.