Søk

For tiden arbeides det med:

Tirsdag, Januar 10, 2023

Fra 2. desember jobber jeg for Meteorologisk institutt på Bjørnøya i Barentshavet. Tilbake i slutten av mai. Telefon og SMS virker ikke, men eposter går greit.


Tirsdag, Januar 10, 2023

Naturanalyser administrerer kalking av vassdrag og kjemisk/biologisk oppfølging. En løpende oppgave gjennom året på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.


Mandag, Januar 2, 2023

Naturanalyser skal arbeid med Vann-Nett for Statsforvalteren i Trøndelag.


Søndag, Januar 1, 2023

I samarbeid med NJFF arbeides det med en samlet oversikt over sjøørretbekker i Oslofjorden. Forarbeid pågår til og med våren 2023, deretter blir det feltarbeid resten av året og sluttrapport innen året er omme.