Søk

For tiden arbeides det med:

Mandag, Januar 17, 2022

Naturanalyser administrerer kalking av vassdrag og kjemisk/biologisk oppfølging. En løpende oppgave gjennom året på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.


Fredag, Desember 31, 2021

Resultatene av feltarbeidet høsten'21 blir rapportert i løpet av vinteren.


Fredag, Desember 31, 2021

Det utførte feltarbeidet vår, sommer og høst blir sammenfattet i rapport til Statsforvalteren ila vinteren'22


Onsdag, Desember 1, 2021

Noen få av høstens planlagte prøver ble utsatt til våren'22. Dette utføres på oppdrag fra Statsforvalteren.