Søk

For tiden arbeides det med:

Mandag, August 21, 2023

Gjennom seinsommer og høsten 2023 skal Naturanalyser arbeide med kartlegging av sjøørretbekker tilknyttet Oslofjorden. 


Tirsdag, Januar 10, 2023

Naturanalyser administrerer kalking av vassdrag og kjemisk/biologisk oppfølging. En løpende oppgave gjennom året på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.


Mandag, Januar 2, 2023

Naturanalyser skal arbeid med Vann-Nett for Statsforvalteren i Trøndelag.