Søk

For tiden arbeides det med:

Torsdag, Februar 1, 2024

Naturanalyser administrerer kalking av vassdrag og kjemisk/biologisk oppfølging. En løpende oppgave gjennom året på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.


Mandag, Januar 1, 2024

Naturanalyser skal arbeid med Vann-Nett for Statsforvalteren i Trøndelag.