Søk

For tiden arbeides det med:

Mandag, Oktober 31, 2022

Fra november blir jeg bortreist - til Bjørnøya for å være med å bemanne værstasjonen der i seks måneder. Det blir en ny og stor opplevelse. Noe oppdrag av skrivebordstypen vil det likevel bli tid til. 


Mandag, Juli 25, 2022

Gjedde har etablert seg tre innsjøer i Øvre Birtedalen. Dette er en regionalt fremmed art her. Naturanalyser jobber for å finne en løsning på problemet.


Søndag, Juli 24, 2022

Naturanalyser skal utføre prøvefiske i de to regulerte innsjøene Bonsvatn og Stangesjå i august/september. Formålet er å vurdere effektene av reguleringstiltak og om mulig gi råd om tiltak. Skagerak Kraft AS er oppdragsgiver.


Tirsdag, Mai 31, 2022

Naturanalyser skal overvåke vannkvaliteten ved flere renseanlegg i Drangedal kommune igjennom året.


Mandag, Januar 17, 2022

Naturanalyser administrerer kalking av vassdrag og kjemisk/biologisk oppfølging. En løpende oppgave gjennom året på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.