Søk

For tiden arbeides det med:

Mandag, August 30, 2021

I august utføres prøvefiske i Måvann og Krisbutjenna, som er påvirket av vassdragsregulering. Oppdrag fra Drangedal Kraft AS.


Torsdag, Juli 1, 2021

Det utføres diverse biolologiske undersøkelser i ferskvann i løpet av sommeren og høsten. Dette utføres på oppdrag fra Statsforvalteren. 


Onsdag, Mars 31, 2021

Naturanalyser administrerer kalking av vassdrag og kjemisk/biologisk oppfølging. En løpende oppgave gjennom året på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.