Søk

Vann og vassdrag

Undersøkelser i ferskvann utføres for å vurdere miljøtilstand og eventuelt gi råd om tiltak. 

Drone / RPAS

Foto eller film fra fugleperspektiv! 
Termografi
Georefererte ortofoto.

Naturvern og Friluftsliv

Forvaltningsplaner, kartlegging.
Skjærgårdspark / Naturvernområder