Søk

Drone / RPAS

Naturanalyser bruker droner som et av flere verktøy i mange oppgaver. Og det utføres selvstendige oppdrag med drone.  Større områder kan kartlegges ved hjelp av såkalt fotogrammetri. Dette gir dagsferske ortofoto over større arealer som kan inkluderes i digitale kart (GIS). Det kan også genereres 3-dimensjonale modeller av terrenget. 

Nytt 2022! Naturanalyser har investert i ny drone med termografisk sensor. Den blir testet ut gjennom vinteren. 

Se mer på youtube.