Søk

Drone / RPAS

Naturanalyser bruker droner som et av flere verktøy i mange oppgaver. Og det utføres selvstendige oppdrag med drone.  Større områder kan kartlegges ved hjelp av såkalt fotogrammetri. Dette gir dagsferske ortofoto over større arealer som kan inkluderes i digitale kart (GIS). Det kan også genereres 3-dimensjonale modeller av terrenget. 

Nytt av året (2022) er drone med termografisk sensor. Siden i vinter har dette blitt testet for å finne elg, hjort og rådyr. Det er ingen feilfri og enkel løsning, men med erfaring øker evnen til å tolke bilder og få resultater. Mest aktuelt har vært søk etter rådyr i forbindelse med trafikkpåkjørsel og på jorder før slåtten. 


Se mer på youtube.