Søk

Utføte oppgaver:

2021
Feltarbeid Larvik ifm. kalking
Feltarbeid/rapportering Måvann og Kressbutjenna for Drangedal Kraft AS. GN2021-5
Feltarbeid/rapportering Siljan/Larvik ifm. kalking. GN2021-4
Andre del av feltarbeid i Iveland / Langsimavassdraget
Kvalitetssikring av helikopterkalking 
Feltarbeid/rapportering Roan og Valevassheia fiskelag. GN 2021-3
Innhenting av vannprøver for Statsforvalteren i Agder
Plan for kalking i Vestfold og Telemark 2021.  webkart
Første del av feltarbeid i Iveland / Langsimavassdraget
Rapport fra prøvefiske på Blefjell 2020. GN 2021-2
Dronekartlegging ved Rygene i Nidelva 
Diverse arbeid med databasen; Vannmiljø
Årsrapport fra kalking i Vestfold og Telemark 2020. GN 2021-1

2020
Revisjon av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella Naturreservat (på høring)
Rapport fra prøvefiske i Sønstevatnmagasinet. GN 2020-5
Ørekyte i Rypetjern? Miljø-DNA avkrefter. GN 2020-4
Diverse arbeid med databasen; Vannmiljø
Innhenting av vannprøver for Fylkesmannen i Agder
Feltarbeid Blefjell og Sønstevatnmagasinet
Arbeid med Vann-Nett for Miljødirektoratet. GN 2020-3
Dronekartlegging ved Rygene i Nidelva 
Administrasjon av kalking i Vestfold og Telemark
Rapport fra biologiske undersøkelser i Telemark 2019. GN 2020-2
Rapport fra biologiske undersøkelser i Dammane 2019. GN 2020-1

2019
Arbeid med Vann-Nett for Miljødirektoratet. GN 2019-6 og GN 2019-5
Feltarbeid biologiske undersøkelser i kalkede vann i Telemark
Kvalitetssikring av lokale kalkingsprosjekter i Lillesand og Birkenes kommune. GN 2019-4
Dronekartlegging over dam, Kvifjorden
Innhenting av vannprøver for Fylkesmannen i Agder
Dalaåi - Effekt av reguleringstiltak for fisk. GN 2019-3
Administrasjon av kalking i Vestfold og Telemark
Rapport fra biologiske undersøkelser i Telemark 2018. GN 2019-2
Rapport fra problemkartlegging i Songdalselva 2018. GN 2019-1

2018
Rapport fra prøvefiske i Finsåvassdraget 2017.  GN 2018-5
Feltarbeid biologiske undersøkelser i kalkede vann i Telemark
Rapport fra prøvefiske i Borsæ 2017. GN 2018-4
Feltarbeid i Songdalselva i Agder
Innhenting av vannprøver for Fylkesmannen i Agder
Handlingsplan for kalking i Skrim og Sauheradfjella naturreservat. GN 2018-3
Administrasjon av kalking i Telemark
Rapport fra bunndyrundersøkelser i Agder 2017. GN 2018-2
Dalaåi, effekt av vassdragsregulering. GN 2018-1

2017 - 2005
Diverse eldre rapporter er lagret her: dropbox