Søk

For tiden arbeides det med:

Roanfjellet, Fyresdal

Onsdag, Juni 2, 2021

I uke 23 utføres feltarbeid på Roanfjell i Fyresdal for vurdering av miljøtilstand i forhold til forsuring.

Ingen kommentarer enda