Søk

For tiden arbeides det med:

Onsdag, Juni 2, 2021

I uke 23 utføres feltarbeid på Roanfjell i Fyresdal for vurdering av miljøtilstand i forhold til forsuring.


Onsdag, Mars 31, 2021

Naturanalyser administrerer kalking av vassdrag og kjemisk/biologisk oppfølging. En løpende oppgave gjennom året på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.