Søk

For tiden arbeides det med:

Sjøørret i Oslofjorden

Søndag, Januar 1, 2023

I samarbeid med NJFF arbeides det med en samlet oversikt over sjøørretbekker i Oslofjorden. Forarbeid pågår til og med våren 2023, deretter blir det feltarbeid resten av året og sluttrapport innen året er omme.

Ingen kommentarer enda