Søk

For tiden arbeides det med:

Prøvefiske Kyrkjebygdheia

Mandag, August 30, 2021

I august utføres prøvefiske i Måvann og Krisbutjenna, som er påvirket av vassdragsregulering. Oppdrag fra Drangedal Kraft AS.

Ingen kommentarer enda