Søk

For tiden arbeides det med:

Prøvefiske i Bonsvatn og Stangesjå

Fredag, Mars 18, 2022

Naturanalyser skal utføre prøvefiske i de to regulerte innsjøene Bonsvatn og Stangesjå i august/september. Formålet er å vurdere effektene av reguleringstiltak og om mulig gi råd om tiltak. Skagerak Kraft AS er oppdragsgiver.

Ingen kommentarer enda