Søk

For tiden arbeides det med:

Fredag, Mars 18, 2022

Naturanalyser skal utføre prøvefiske i de to regulerte innsjøene Bonsvatn og Stangesjå i august/september. Formålet er å vurdere effektene av reguleringstiltak og om mulig gi råd om tiltak. Skagerak Kraft AS er oppdragsgiver.


Søndag, Februar 6, 2022

Naturanalyser har investert i ny drone med termografisk sensor. Den blir testet ut i vinter med et håp om at den kan gi nye bruksområder innen naturforvaltningen.


Mandag, Januar 17, 2022

Naturanalyser administrerer kalking av vassdrag og kjemisk/biologisk oppfølging. En løpende oppgave gjennom året på oppdrag fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.


Onsdag, Desember 1, 2021

Noen få av høstens planlagte prøver ble utsatt til våren'22. Dette utføres på oppdrag fra Statsforvalteren.