Fotografering og filming av enkeltområder/-objekter:

Med RPAS kan det fotograferes og filmes tilnærmet hvor som helst fra høyder opp til 120 meter over bakken.

RPAS foto/film kan brukes til dokumentasjon og kartlegging av natur- og friluftslivskvaliteter. Følgende ansees som aktuelt, og det er sikkert flere:

  • Dokumentasjon av tilstand i naturreservater (krever dispensasjon fra verneforskrifter)
  • Kartlegging av bunnsubstrat i elver
  • Fotografering av friluftslivsområder til forvaltningsplaner eller informasjonsplakater
  • Dokumentasjon av tilstanden i 100-meterssonen, i større vassdrag og på kysten
  • Telling av kyllinger i rovfuglreir (kun i samråd med Fylkesmannen/SNO)
  • Telling av hekkende sjøfugler i reservater (kun i samråd med Fylkesmannen/SNO)
For noen av bruksområdene må metodikken testes mer i praksis for å avgjøre om det gir tilstrekkelig resultat.


DJI Spreading Wings S1000DJI Phantom Vision+