RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

Naturforvaltning fra nye høyder!
Gustavsen Naturanalyser tar i bruk moderne metoder for kartlegging, overvåking og presentasjon av natur- og friluftslivskvaliteter. Firmaet har tillatelse fra Luftfartstilsynet for RPAS – operasjoner. I dagligtale er slike systemer best kjent som ”droner”. Målsetningen er å bruke RPAS som en ny og moderne metode for kartlegging og overvåking av natur- og friluftslivskvaliteter.

GN har ulike systemer for ulike formål:

System 1 er et «Oktokopter», med åtte rotorer. Det kan brukes tilnærmet over alt opp til 120 meter over bakken, innenfor synsvidde. Styringssystemene er avanserte med mulighet for forhåndsprogrammering av flyrute og automatisk retur. Maskinen kan utstyres med HD – filmkamera eller høyoppløselig stillbildekamera.

System 2 er et mindre «Quadkopter», med fire rotorer. Denne kan brukes på samme måte som system 1, men er lettere å bære og dermed godt egnet for operasjoner i uveisomme områder. Bildekvaliteten er ikke like god som system 1, men god nok for mange formål.

System 3 er «fixed wing»-basert, altså med vinger – som et modellfly. Det gir noe begrensinger i forhold til avgang- og landingsplass. For øvrig gjelder samme høyde- og avstandsbegrensinger som system 1 og 2. Farkosten er egenutviklet med tanke på operasjoner over sjø og større vassdrag. Med følgebåt vil det da være mulig å dekke store områder på en effektiv måte.

Det stilles strenge krav til sikkerhet. Operasjoner med RPAS blir ikke utført over mennesker eller i tettbebygde områder. Det er heller ikke aktuelt å utføre RPAS-operasjoner i nærheten av flyplasser eller militæranlegg. Det legges vekt på og ikke forstyrre folks privatliv, samt overholde øvrige regler utarbeidet av Luftfartstilsynet.DJI Spreading Wings S1000DJI Phantom Vision+