Friluftsliv

Friluftsliv er tuftet på allemannsretten til fri ferdsel i utmark. Dette innebærer rettigheter, men også plikter for alle som ønsker å benytte seg av naturen. Enkelte områder brukes mye og kan ha slitasjeproblemer og det kan oppstå konflikter mellom ulike brukergrupper. Andre områder burde derimot brukes mer eller mer allsidig. Gustavsen Naturanalyser tilbyr kartleggingstjenester, råd om tiltak og utarbeidelse av informasjonsmateriell.

Gustavsen Naturanalyser har arbeidet med ulike oppgaver knyttet til skjærgårdsparken i Telemark og Aust-Agder. I flere fylker har GN bidratt til tilrettelegging for sjøfugljakt på utvalgte offentlige eiendommer i skjærgården. Det er også utført kartlegging av rekreasjonsområder i Vestfolds byer og tettsteder.

 

Naturanalyser er en enmannsbedrift som drives av Per Øyvind Gustavsen.
" Jeg er utdannet naturforvalter med etterutdanning på fagområdet geografiske informasjonssystemer (GIS). Jeg har mange års erfaring, bla. fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Norges Jeger- og Fiskerforbund, samt diverse prosjekter for ulike kunder.
Med minimale administrasjonskostnader kan jeg tilby konkurransedyktige priser, og kvalitetsløsninger basert på bred faglighet og erfaring."