Fagdatabaser

Det tilbys ulike former for arbeid knyttet opp mot fagdatabaser som Vannmiljø, VannNett, Kalkingsbasen og Naturbase. Arbeidet kan bestå i oppdateringer fra aktuelle undersøkelser, både manuell innlegging fra rapporter og digital bearbeiding av ekisterende datasett for masseimport.

 

Naturanalyser er en enmannsbedrift som drives av Per Øyvind Gustavsen.
" Jeg er utdannet naturforvalter med etterutdanning på fagområdet geografiske informasjonssystemer (GIS). Jeg har mange års erfaring, bla. fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Norges Jeger- og Fiskerforbund, samt diverse prosjekter for ulike kunder.
Med minimale administrasjonskostnader kan jeg tilby konkurransedyktige priser, og kvalitetsløsninger basert på bred faglighet og erfaring."