Digitale kart

Gustavsen Naturanalyser bruker Esri ArcGIS 10 med 3D Analyst for bearbeiding av digitale kartdata. Oppgavene består i bearbeiding av innsamlede data, analyser og fremstilling i tematiske kart. Ofte er digitale kart et delprodukt i en større sammenheng. 3D-modellering gir muligheter for beregning av volum, siktelinjer, hellningsgrad m.m.

Datafangst utføres i felt med ulikt utstyr avhengig av behov og nøyaktighetsgrad. Vanlig håndholdt GPS er i mange oppgaver tilstrekkelig. Ved høyere krav til nøyaktighet brukes en GNSS – mottaker med sanntids korrektsjon av posisjon. Dette gir nøyaktighet ned mot 0,5 meter.

Det er også aktuelt å benytte georefererte bilder fra RPAS-systemene som grunnlag i GIS-analyser (RPAS kartlegging).

Naturanalyser er en enmannsbedrift som drives av Per Øyvind Gustavsen.
" Jeg er utdannet naturforvalter med etterutdanning på fagområdet geografiske informasjonssystemer (GIS). Jeg har mange års erfaring, bla. fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Norges Jeger- og Fiskerforbund, samt diverse prosjekter for ulike kunder.
Med minimale administrasjonskostnader kan jeg tilby konkurransedyktige priser, og kvalitetsløsninger basert på bred faglighet og erfaring."