Biologiske undersøkelser

Gustavsen Naturanalyser utfører biologiske undersøkelser i ferskvann. Dette kan innebære prøvefiske med garn, undersøkelser av bekker ved hjelp av elektrisk fiskeapparat, vann-, plankton- og bunndyrprøver.

GN har gjennomført slike undersøkelser for å vurdere effekter av sur nedbør, kalking og vassdragsregulering. Oppdragsgiver er som regel Fylkesmannen, kommuner eller vassdragsregulanter.

Fra 2015 tar GN i bruk nye metoder for undersøkelser av biologiske kvaliteter (RPAS). Dette kan gi nyttig supplement til tradisjonelle undersøkelser i ferskvann, eller åpne for nye metoder for vilt-og utmarkskartlegging.

Naturanalyser er en enmannsbedrift som drives av Per Øyvind Gustavsen.
" Jeg er utdannet naturforvalter med etterutdanning på fagområdet geografiske informasjonssystemer (GIS). Jeg har mange års erfaring, bla. fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Norges Jeger- og Fiskerforbund, samt diverse prosjekter for ulike kunder.
Med minimale administrasjonskostnader kan jeg tilby konkurransedyktige priser, og kvalitetsløsninger basert på bred faglighet og erfaring."