Naturanalyser i Skien tilbyr tjenester innenfor naturforvaltning, RPAS kartlegging (drone) og digitale kart.

Her finner du de mest aktuelle sakene:

Biologiske undersøkelser i vassdrag
På oppdrag fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder utfører Gustavsen Naturanalyser bunndyrundersøkelser i Songeelva i Froland, Aust-Agder, samt Songdalselva og Otra i Vest-Agder. Vårprøver er tatt og foreløpig rapportering pågår. Høstprøver blir tatt kommende høst.

Overvåking av ferskvann i Arktis
Gustavsen Naturanalyser deltar i et prosjekt som skal samle ferskvannsdata for utvalgte lokaliteter i Arktis til en internasjonal fagdatabase for nordområdene. Finansiert av Miljødirektoratet.

Biologiske undersøkelser av kalkede områder i Fyresdal
På oppdrag fra Fylkesmannen i Telemark har det blitt utført undersøkelser i diverse kalkede innsjøer i Fyresdal kommune, Telemark. Vårprøver er tatt og foreløpig rapportering pågår.

Naturanalyser er en enmannsbedrift som drives av Per Øyvind Gustavsen.
" Jeg er utdannet naturforvalter med etterutdanning på fagområdet geografiske informasjonssystemer (GIS). Jeg har mange års erfaring, bla. fra Fylkesmannen i Aust-Agder og Norges Jeger- og Fiskerforbund, samt diverse prosjekter for ulike kunder.
Med minimale administrasjonskostnader kan jeg tilby konkurransedyktige priser, og kvalitetsløsninger basert på bred faglighet og erfaring."